Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi
85-790 Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 139
Prezes Zarządu - Krzysztof Kierzek